Mer om testfasaden hos SP


PVC-fönster uppvisar inga tecken på färgförändringar efter drygt 13 år.

 


Träfönster efter 10 år. Redan vid tredje besiktningen, efter 5 år, hade färgen krackelerat och spruckit på flera ställen.

 


Stormhaken är en svag punkt hos alla träfönster.

Hos SP sitter tretton olika fönsterkonstruktioner i en och samma fasad sedan årsskiftet 1994/95. Fönstren sitter i hus 2 hos SP i Borås och ger en unik möjlighet för var och en att med egna ögon jämföra hur olika material och fönsterkonstruktioner åldras.

 

Bakgrunden är att när de befintliga träfönstren blev så dåliga att de måste bytas ut beslutade SP att sätta in olika fönster i en av fasaderna och använda den som ”testfasad”. En möjlighet skapades därmed att på nära håll studera hur olika konstruktioner påverkas av tidens tand. Fasaden är orienterad mot sydost och är mycket utsatt för väder och vind.
 

Materialen i fönstren är trä, trä med utvändig beklädnad av aluminium, styv metallförstärkt PVC samt aluminium.
 

Fönstren har besiktigats fem gånger, den senaste år 2007. Hela projektet fram till och med den tredje besiktningen år 2000 dokumenteras i SP Rapport 2001:31.
 

Från besiktningen 2007 konstateras: Efter omkring 15 år i bruk är 49% av samtliga inventerade PVC-fönster helt utan anmärkning. Motsvarande siffra för övriga fönsterkonstruktioner är endast 27%.
 

Vid tidigare besiktningar har konstaterats att konditionen på ytbehandlingen av träfönster har stor betydelse för fuktkvoten och att uppställningsbeslag i form av stormhakar påverkar beständigheten negativt. Vid besiktningen 2000 konstaterades att ”fönstren av trä uppvisade höga fuktkvoter, fönstren av trä med utvändig beklädnad av aluminium var däremot torrare”. Detta är givetvis inget problem för PVC-fönster, eftersom de inte ens kan ta upp fukt.
 

Fakta

SP Borås, Byggnadsfysiks söderfasad (hus 2 på SP).
Totalt 58 fönster i två våningar monterade november 1994 till februari 1995.
Tretton olika fönsterkonstruktioner, alla P-märkta, typgodkända och med tre glas.
Fönstren är sidohängda, har glidhängselbeslag eller dreh-kip beslag.
Totalt 4 besiktningar: 1:a i februari & april 1997, 2:a i mars 1999, 3:e i februari 2000 och 4:e i juli 2004.

  • Förtroendet för den svenska tillverkaren avgjorde. En enig styrelse står bakom prisskillnaden.

    Vi hade bestämt oss för underhållsfria fönster. Så redan från början var det klart att det skulle vara PVC-fönster, berättar Johnny Asp, ordförande i Brf Tallen i Skoghall som just fått nya fönster och balkongdörrar i samtliga lägenheter. 

Läs mer...



Fakta om PVC-profiler i PVC-fönster.
Ladda ner nytt faktablad!